โปรแกรมดูเว็บ (Web Browser) ที่แนะนำ

เพื่อให้สมาชิกทุกท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนของข้อมูลสมาชิกได้อย่างสะดวกรวดเร็ว จึงขอแนะนำให้สมาชิกใช้โปรแกรมสำหรับดูหน้าเว็บต่อไปนี้ในการเข้าใช้งานทุกครั้ง


ลำดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อโปรแกรม ลิ้งค์ดาวน์โหลด การรองรับ
1. Mozilla Firefox [ดาวน์โหลด คลิก] สูงสุด
2. Google Chrome [ดาวน์โหลด คลิก] ดี
3. Safari [ดาวน์โหลด คลิก] ปานกลาง
4. Baidu Spark [ดาวน์โหลด คลิก] พอใช้
5. Internet Explorer มีอยู่บนระบบปฏิบัติการ windows ทุกรุ่น ไม่แนะนำ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด
1039/74 ถนนร่วมจิตถวาย ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย57000
โทร : 053-712585 ,053-756203 แฟ็ก : 053-756251 ต่อ 23
E-Mail : cr.health.coop@gmail.com